TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LONGI 435W

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Tấm pin năng lượng mặt trời LONGi 435w

Pin mặt trời LONGi, mã số sản phẩm: LR4-72HPH-435M, công suất: 435w, công nghệ: mono PERC, half-cut.